Kulturní a informační centrum Trhové Sviny Vás zve na

Jarní svinenské výšlapyDen: Sobota 08. května 2021
     
Start: Kulturní a informační centrum Trhové Sviny,
Žižkovo náměstí 92
9:00-11:00
     
Cíl: Buškův Hamr 13:00-19:00
     
Délka: 12 nebo 25 km
     
Registrace: Zde na stránkách nebo
v Kulturním a informačním centru Trhové Sviny
     
Startovné: 80 Kč
     
Při prezenaci na startu každý účastník svým podpisem potvrdí souhlas se startovními podmínkami.